twowheel

illegitimi non carborundum
icarusframes:

Couple of metallic navy bits heading to Moscow!

icarusframes:

Couple of metallic navy bits heading to Moscow!